top of page

Popis trailov 

V súčasnej dobe pozostáva TrailBK z piatich trailov: TBK Jedna, TBK Dva, TBK Tri, Slalomka a Baník. Všetky uvedené traily sú jednosmerné a určené výhradne pre horskú cyklistiku. Ponúkajú rozličnú mieru obtiažnosti, pričom je možné väčšinu prekážok obísť, alebo prejsť menšou rýchlosťou v závislosti od technickej úrovne jazdcov. Predpokladom sú aspoň základné skúsenosti s jazdou v teréne. Traily sú označené žltým C, zároveň však v mapách a infotabuliach rozdeľujeme jednotlivé traily podľa značenia IMBA a to na základe obtiažnosti.

Nepreceňujte svoje schopnosti a používajte bezpečnostné vybavenie ako je prilba, chrániče a pod.

treily vector.png
Jedna.png

TBK Jedna je najvyššie položená vetva TrailBK so začiatkom pod lokalitou Biely Kríž. Trasa vedie nenáročným terénom bez väčšieho prevýšenia a preto je vhodná aj pre začiatočníkov a ako úvodný trail na rozjazdenie. Má „pumtrackový“ charakter a príjemný „flow“ umožňujúci pri správnej technike dosiahnuť aj väčšiu rýchlosť. Končí križovaním asfaltovej cesty za ktorou nasleduje výšľap k ďalším častiam trailu.

 

Náročnosť / označenie na základe IMBA klasifikácie:lĽahká

Charakter: Flowtrail, obsahuje klopené zákruty, vlnky, menšie skoky s možnosťou plynulého prechodu v nižšej rýchlosti.

 

Celková dĺžka: 0,8 km                                 Prevýšenie: 50 m

Dva.png

TBK Dva začínajúca na vrchole Piesky (447m). Jedná sa o rýchlu, stredne náročnú časť, ktorá vedie takmer výhradne dolu kopcom. Stretneme sa tu s menšími aj väčšími skokmi, ktoré sa v prípade potreby dajú obísť a množstvom klopených zákrut. Na traily nájdeme aj viaceré kamenisté pasáže. Táto časť ústi nad parkoviskom na Potočnej ul. v Rači.

 

Náročnosť / označenie na základe IMBA klasifikácie:nStredná

Rýchly trail, obsahuje klopené zákruty, vlnky, menšie skoky aj väčšie skoky, gapy – skoky s prerušeným dopadom.

 

Celková dĺžka: 1,3 km                              Prevýšenie: 210 m

Tri MaC.png

TBK Tri je ďaľšou vetvou vedúcou z vrcholu Piesky (447m). Vyniká rozmanitosťou terénu a prekážok. Preverí tak ako kondíciu, tak aj technické zručnosti jazdca. Trail je rozdelený na dve časti. Obtiažnosť prvej je stredná, druhá je náročnejšia. Nájdeme tu prírodné, kamenisté sekcie ale aj drevené lávky, dropy a rozmanité skoky. TBK Tri končí pri starom kameňolome vo Vajnorskej doline odkiaľ je možný presun na cyklotrasu Jurava, alebo prístupovou cestou späť k trailom. 

 

Náročnosť / označenie na základe IMBA klasifikácie: nMedium /uŤažká

Trail s rôznym charakterom, výšlapové sekcie, obsahuje klopené zákruty, vlnky, menšie skoky aj väčšie skoky, gapy – skoky s prerušeným dopadom, dropy, drevené lávky a switchbacky.

 

Celková dĺžka: 2,3 km                               Prevýšenie: 250 m

Slalomka CaM.png

Prístup k trailu Slalomka je po výšľapovej časti ktorá sa nachádza v lokalite Červený kríž. Následný charakter trasy je, až na zopár krátkych výstupových pasáží, prevažne zjazdový. Sklon trasy je mierny, náročnosť je stredná, ale nachádzajú sa aj náročnejšie časti alebo skoky, ktoré sa dajú obísť alebo prejsť nižšou rýchlosťou. Záverečná časť trasy je vo svahu zarezaná, úzka a náročnejšia. V rámci trasy sa nachádza aj alternatívna záverečná časť, ktorá predstavuje pôvodnú starú freeridovú/downhillovú trasu Slalomka. Táto časť trasy je strmšia s vyššou náročnosťou.   

 

Náročnosť / označenie na základe IMBA klasifikácie:nMedium /uŤažká

Trail s rôznym charakterom obsahuje výšlapové sekcie, klopené zákruty, vlnky, menšie skoky aj väčšie skoky.

 

Celková dĺžka: 1,8 km                           Prevýšenie: 130 m

Banik.png

Trail Baník začína na vrchole kopca Veľká Baňa (444 m). Prístup je po výšlapovej trase z lokality Červený kríž. Začiatok výšlapu je za drevenou stavbou, na konci lúky. Charakter trailu je skôr prírodnejší na techniku jazdy náročnejší s minimálnym množstvom klopených zákrut a skokov. Nachádzajú sa aj kratšie skalnaté a kamenisté úseky. Záver trailu viackrát križuje menší potok, trasa je tu pomerne rýchla a úzka.

 

Náročnosť / označenie na základe IMBA klasifikácie:uŤažká

Prírodný technický “mtb enduro” trail s kratšími skalnatými a kamenistými úsekmi, ale aj rýchlejšími a pomerne úzkymi pasážami.

 

Celková dĺžka: 1 km                             Prevýšenie: 175 m