Drop Check! 

Dropy na čiernej TBK Tri sú otvorené. Užívajte s rozvahou.

Team TrailBK