Drop Check! 

Dropy na čiernej TBK Tri sú otvorené. Užívajte s rozvahou.

Za dopadom je provizórne napojenie na pôvodný trail.

Team TrailBK